INFORMASI TEMPATAN

Maklumat Komuniti

Kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) telah menubuhkan Pusat Internet 1 Malaysia (PI1M) untuk menyediakan pusat capaian jalur lebar secara kolektif di kawasan yang kurang liputan perkhidmatan melalui Program Perkhidmatan Sejagat (USP).

PI1M

PI1M yang dahulu dikenali dengan nama Pusat Jalur Lebar Komuniti (PJK) mempunyai peralatan IT dan komputer individu yang bersambung dengan capaian jalur lebar internet, membolehkan komuniti luar bandar menikmati kebaikan internet seperti yang dirasai oleh komuniti di bandar.

Untuk memastikan komuniti luar bandar meningkatkan taraf sosial dan ekonomi, mendapat kebaikan daripada peralatan IT dan penyambungan internet, setiap PI1M menyediakan latihan dan perisian komputer.

Melalui penubuhan PI1M, diharapkan ia akan menyumbang kearah kejayaan insiatif negara untuk merapatkan jurang digital antara komuniti luar bandar dan bandar, selaras dengan objektif yang digariskan di dalam pelaksanaan Inisiatif Jalur Lebar Negara (NBI).

Objektif PI1M

 • Kemudahan akses internet secara kolektif
 • Pendedahan teknologi IT kepada penduduk luar bandar setaraf dengan bandar
 • Memanfaatkan kemudahan disediakan untuk meningkat taraf ekonomi dan sosial
 • Menyumbang ke arah mengurangkan jurang digital di antara masyarakat bandar/luar bandar
 • Membantu mencapai matlamat dalam Pelan Jalurlebar Kebangsaan

Prinsip Pelaksanaan PI1M

 • Kerjasama dengan Kerajaan Negeri
  • Menyediakan premis yang sesuai
  • Menanggung sewa premis jika tiada premis sendiri
 • Rekabentuk dan peralatan yang seragam di semua lokasi
 • Diurus oleh Pengurus dan Penolong Pengurus yang dilantik secara kontrak
 • Beroperasi 9:00 pagi hingga 6:00 petang setiap hari
 • Daftar sebagai Ahli PI1M
  • Pendaftaran RM5.00
  • Kad Ahli
  • Tidak aktif 12 bulan, keahlian dibatalkan
  • Pengaktifan semula – RM3.00

  Profile Kampung PI1M

 • Nama Kampung : Kampung Masjid Baru
 • Keluasan Kampung : 65 hektar
 • Bilangan Penduduk : 1295 orang
 • Bangsa : Melayu (100 %)
 • Pengerusi : Encik Ismail bin Ahmad
 • Alamat Penghulu : KM 51, Kampung Masjid Baru, 77100 Asahan, Melaka.
 • Negeri : Melaka
 • Daerah : Jasin
 • Mukim : Nyalas

  Parlimen

 • Parlimen : Alor Gajah
 • Ahli Parlimen : Y.B Tan Sri Dr. Fong Chan Onn
 • Dewan Undangan Negeri (DUN) :

 • DUN : Asahan
 • Ahli DUN : Y.B Datuk R. Perumal
 • Pegawai Daerah : En. Roslan bin Eusoff
 • Penghulu Mukim : En. Mohd Yusop Botak
 • Pentadbiran Kampung

 • Nama Pengerusi : En. Ismail bin Ahmad
 • Jawatan Disandang : Pengerusi JKKK & Ketua Kampung

POPULASI PENDUDUK

Majoriti penduduk yang menetap di Kampung Masjid Baru adalah seratus peratus kaum Melayu. Dianggarkan daripada 1295 orang penduduk, 528 orang adalah lelaki. Manakala, selebihnya 767 orang adalah wanita. Jumlah keseluruhan penduduk kampung ini meliputi jumlah penduduk Kampung Gubah dan Kampung Masjid Baru. Kebanyakan kawasan penempatan di kampung ini dibina secara berjajaran dan seni bina rumahnya pula ada yang masih lagi mengekalkan seni bina rumah Melayu Melaka yang unik, walaupun ada juga rumah yang menerima sentuhan separa moden.

Rekreasi & Perlancongan

-Tiada Maklumat-

Kemudahan Awam

-Tiada Maklumat-

Pendidikan

-Tiada Maklumat-

Kisah Kejayaan

-Tiada Maklumat-

Keusahawanan

Name of person(s)
Pn. Hayati binti Keling
Jalan Abbey 1/1, Kg Abbey 77100 Asahan, Melaka.
Umur : 38 tahun
Jantina : Perempuan
Butiran diri
Taraf pendidikan
Sekolah Rendah : Sekolah Kebangsaan Masjid Baru
Sekolah Menengah : SMK Simpang Bekoh
Pekerjaan : Pengusaha Dodol Tradisional
Keterangan gambar